Przychodnia Gdańska

 

Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy

Oferta pracy

Referent ds. administracji

Zakres obowiązków:
•    Współpraca z NFZ oraz nadzór nad realizacją kontraktów;
•    Przygotowanie i monitorowanie postępowań konkursowych z NFZ;
•    Kontrolowanie prawidłowej realizacji umów - poprawność realizacji - wymogi kwalifikacyjne, sprzętowe, prowadzona dokumentacja;
•    Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń NFZ we wszystkich rodzajach w pełnym zakresie (kolejki, świadczenia, faktury, harmonogramy);
•    Przygotowywanie raportów z wykonywanej pracy;
•    Współpraca z oddziałami regionalnymi NFZ;
•    Udział w projektach związanych z obszarem NFZ.
•    kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika
•    opracowywanie raportów, analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia w firmie
•    przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych
•    nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników
•    nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji przydzielanych środków BHP
•    asystowanie przy ewentualnej inspekcji PIP, dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielanie wyjaśnień
•    monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących przedsiębiorstwa i opracowanie wymaganych przez nie działań
•    inne prace księgowo - biurowe
Oczekiwania:
•    Wykształcenie wyższe;
•    Preferowane 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania kontraktów NFZ;
•    Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów;
•    Znajomość systemów rozliczeniowych NFZ;
•    Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel);
•    Znajomość KSPPS
•    Komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji i współpracy;
•    Umiejętności analityczne, dokładność i profesjonalizm w realizacji zadań.
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w administracji Przychodni Gdańska sp. z o.o.  lub przesyłać na adres:  przychodniagdanska@scs.com.pl
Prosimy o zamieszczenie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Przychodnia Gdańska sp. z o.o. w Bydgoszczy (adres: ul. Gdańska 88-90 , 85-021 Bydgoszcz) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.)"

===

"Przychodnia Gdańska" spółka z o.o. w Bydgoszczy zatrudni:

- lekarzy stomatologów do poradni oraz szkoły
- lekarzy okulistów
- lekarza neurologa
- lekarza gastrologa
- pielęgniarkę/pielęgniarza
- Podejmiemy  współpracę z optometrystą i ortoptystą.

Curriculum Vitae prosimy przesyłać na adres przychodni:
"Przychodnia Gdańska" spółka z o.o.
ul. Gdańska 88-90
85-021 Bydgoszcz
lub e-mail: przychodniagdanska@scs.com.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52-321-14-51

Rejestracja online